Primăria Comunei Sicheviţa județul Caraș Severin

Structura

Conducere
Primar:
JURCA ILIE
Viceprimar:
MOZA ILIE
Secretar general al comunei
Secretar general:
Tuculia Daniela
Compartiment Financiar-Contabil și Resurse Umane
Consilier:
Ciobanu Anoca Vuta
Consilier:
Vela Ana
Consilier:
Brăilă Ion
Compartiment Urbanism
Referent de specialitate:
Negret Ana
Compartiment Agricol
Consilier:
Nistoran Misirca
Compartiment Asistență Socială
Consilier:
Sorescu Gheorghe
Compartiment Cultură
Referent:
Popovici Vichente-Ionuț
Compartiment Turism
Referent:
Avram Mileva
Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență
Șef S.V.S.U.:
Gruița Sava-Petru
Compartiment Stare Civilă
Consilier:
Hergane Mihaela-Milevuța
Compartiment Administrativ, Întreținere, Deservire
Guard:
Brăilă Emilia
Muncitor calificat:
Circu Gheorghe
Muncitor calificat:
Cuzmanovici Lazăr
Șofer:
Popovici Iova